דף הבית
אודות
פרויקטים
תעודות והסמכות
מאמרים
צור קשר
   


מה צריך לדעת על טייח
לבחירת סוגי הטיח למבנה לאחר גמר שלד הבניין ישנה חשיבות רבה, קיימים מספר רב של גורמים שונים שקשה להעריך אותם מראש, היבט המסרבל את ההכרעה והבחירה בסוג הטיח הנכון, בדרך כלל ההחלטה על סוג הטיח מוטלת על מהנדס הבניין, האדריכל ולעיתים גם על המפקח באתר. לא תמיד שכבת הטיח תואמת לחלוטין את שכבת טיח המתאימה לסוג הבלוקים בהם נבנה הבניין. הטייח על כל סוגיו מתחבר בצורה טובה מאוד אל הבלוקים התקניים המיוצרים על בסיס בטון ופומיס, ואיכות ההתחברות אל הבלוק הלבן (איטונג) תלויה באיכות הטייח והמוספים שמוכנסים בכדי לשפר את ההתחברות- בכל מקרה כזה יש להתייעץ במומחה בתחום.

קיימת חשיבות מיוחדת בבחירת סוג הטיח הנכון, לטיח פנים ו/או לטיח חוץ, ומספר פרמטרים נוספים חשובים על מנת להבטיח הימנעות מסדיקה, לאחר התייבשות שכבת הטיח, כגון:העובי הנדרש, טיח מוכן מראש המובא לאתר הבנייה, ו/או לחלופין טיח רגיל, מעורבב באתר, תערובת טיט מוכנה עם מלט, טיח עם מוספים להדבקה על קירות חלקים ועוד. זמן ההמתנה מגמר עבודות הבנייה או ביצוע יציקות בטון לפני תחילת עבודות טיח כ – שבועיים ימים.
חשוב ! לבדוק את מישוריות השטחים המיועדים לביצוע שכבת טיח, לדאוג להסרת בליטות, מילוי חורים, איטום סדקים, לבצע מילוי של שקעים בתערובת בטון מחוזקת עם מוספים אקריליים להדבקה טובה.
מומלץ - שבנקודות של חומרי בנייה שונים, בטון ובנייה, בטון טרום ובנייה או בטון יצוק באתר, יכוסה באמצעות רשת חיזוק ברוחב מינימאלי של 02 ס"מ. מומלץ - להתקנת רשת חיזוק עם עוגנים וכיסוי תואם משופר בחומרים מתאימים על גבי גשרי קור [יציקות בטון].
מומלץ - התקנה של סרגלים
ליישור בנקודות מפגש בין שטחים עם שכבת טיח לבין שטחים ללא שכבת, כגון, קטעי קירות בהם יישאר בטון חשוף, או קטעים בהם יבוצע חיפוי, ע"י אבן או קרמיקה וכד'. מומלץ - ששכבת ההרבצה הראשונה אינה כוללת סיד. כפי שציינו ההתחברות של הטייח ומוצרי הסיד כדוגמת הבלוק הלבן איננה טובה ביותר ולכן יש להיעזר במומחים בעת שימוש בטיח על בלוקים מסוג זה.
מומלץ - במידה והוחלט על תוסף לדחיית מים לתערובת הטיח
, קבלת אישור מתאים ע"י המעבדה כי התוסף אינו מזיק לתערובת הטיח.

חשוב ! לא מומלץ לבצע הרבצת טיח בעובי מעל 8 מ"מ או פחות מ – 5 מ"מ.

פרט לקירות שנבנו מבלוק איטונג, או אשקלית בהם קיימת חובה להרבצת שכבת טיח ראשונית, שכבת ההרבצה תבוצע רק במידה ומצוין במפרט הטכני. חשוב ! כיסוי החריצים שהוכנו עבור אלמנטים שונים, באמצעיות רשת זיון מחוזקת ברוחב כפוך מרוחב החריצים. חשוב ! לא לבצע עבודות טיח בימי קיץ חם במיוחד [שרב]. ולוודא שקירות המבנה יורטבו לחלוטין, יום לפני התחלת הביצוע. כל קטע קיר בו תבוצע שכבת טיח יורטב מבעוד מועד יום לפני, עבודות הטיח בחלקי המבנה השונים יבוצעו ברציפות, מומלץ לא להפסיק ביצוע טיח על קיר או תקרה
.